• synthesis-group-horizonte
  Benvinguts a Synthesis Group
  Empresa líder en Arquitectura i Desenvolupament d’Integració de Sistemes
  d’Informació i Solucions de Gestió del Coneixement
 • synthesis-group-futuro
  Integrem els Sistemes de Gestió a partir de Noves Tecnologies i
  ho fem orientat a millorar l’eficiència productiva i
  de presa de decisions
 • synthesis-group-horizonte
  Optimitzem els processos en varis nivells:
  Organitzatiu, Tecnològic, Documental i Normatiu

Benvinguts a Synthesis: serveis d'Integració i Solucions Industrials

Integració de Sistemes de Gestió mitjançant l’aplicació de Noves Tecnologies, orientat a millorar l’eficiència productiva i de presa de decisions dels seus clients optimitzant els processos en varis nivells:

Organitzatiu, Tecnològic, Documental i Normatiu.

Líders en Arquitectura i Desenvolupament d’Integració de Sistemes d’Informació i Solucions de Gestió del Coneixement.

Aportem valor per la nostra Especialització en Integració, Qualitat en els Processos Productius, Experiència i qualificació del nostre Personal, Independència tecnològica: Opinió i Coneixement en noves tendències, Compromís amb el resultat assegurant la Proximitat: ni la mida ni la dispersió són suficients i la proximitat en la presa de decisions, si.

Integració: visió única i congruent

... perquè coneixem separadament la funcionalitat dels SW de gestió habituals, inclosos els ERP’s com a pas previ per construir una visió integradora i única de la informació...

Eficiència: estalvi de costos

... per obtenir millores en l’ estructura de costos per la racionalització dels processos mitjançant:
- Mobilitat
- Disponibilitat
- Implementacions a mida

Estratègia: objectius de negoci

... de millora de resultats i projecció de l’ activitat empresarial en el temps:
- Business intelligence
- Quadres de comandament
- CRM
- Simulació

El Grup: Integració

La nostra Visió és la de garantir una gestió unificada de les persones, els processos i els continguts d’una organització. La nostra Missió és la de col·laborar amb les empreses millorant els seus processos de negoci, mitjançant solucions adaptades a cada necessitat específica i integrades en el seu entorn operatiu.

Més informació

Què aporta Synthesis?

Com et pot beneficiar Synthesis?

Aportem valor per la nostra:
- Especialització en Integració
- Qualitat en els Procesos Productius
- Experiència i qualificació del nostre Personal
- Independència tecnològica: Opinió i Coneixement en noves tendencies
- Compromís amb els resultat assegurant la proximitat: ni l amida ni la dispersió són suficients, la proximitat en la presa de decisions, si.

Serveis d'Integració

Synthesis Group ofereix Serveis d’Integració, entre d’altres, són els següents:
- Serveis d’Integració. (I-Multicanal)
- Optimització i automatització de processos
- Desenvolupament de software
- Implantació de solucions de Gestió del Coneixement
- Mobilitat

El nostre concepte d'Integració

Synthesis creu en:
- Reutilització dels mitjans existents per desenvolupar noves finalitats o les mateixos (afegint major valor)
- Agregació de diferents serveis / components per la consecució d’altres nous
- Minimització de la inversió
- Ràpid retorn de la inversió i reducció de costos
- Simplificació de la gestió del canvi

Integració i enriquiment de la cadena de valor

Synthesis posa en valor:
- Gestió i automatització dels processos de negoci
- Gestió dels fluxos d’informació i comunicació
- Entorns de treball col·laboratiu
- Organització i optimització dels recursos
- Continua optimització i adaptació
- Visibilitat, monitorització i reporting
- Alta qualitat dels serveis
- Estalvi de temps, reducció de costos i augment de beneficis.

Unitats especialitzades i Partners col·laboradors


Contacte

Synthesis Group - L'única manera d'estar al present