Els Serveis del Grup Synthesis

Unitats pròpies especialitzades i partners col·laboradors per a la integració dels sistemes de gestió mitjançant la racionalització dels processos considerant les noves tecnologies i solucions especialitzades